Kuća Škare

Svijest o ekologiji, neobnovljivim i obnovljivim izvorima energije, a opet potrebe za kvalitetom i ugodom življenja, već neko vrijeme postepeno dovode do promjena u gradnji i primjeni građevinskih materijala. Odabirom ekoloških materijala za izgradnju i izolaciju, smanjuje se i racionalizira potrošnja energije, smanjuje se zagađenje okoliša i emisija štetnih plinova. Niskoenergetski standard građevine zahtijeva energetsku potrošnju za zagrijavanje prostora od 40 kWh/m2 godišnje, a ovaj objekt uvelike premašuje zadane zahtjeve.
Kuća Škare
Projektiranje i izgradnja objekta u skladu je sa estetskim i funkcionalnim zahtjevima investitora, te osim što objekt odlikuje visoki standard i kvaliteta, građen je na principu niskoenergetskog objekta. Planirana niska potrošnja energenata, svega 25W/m2, smješta ovaj objekt u A kategoriju. Stan od 100m2, tada se grije sa 2,5kW, što je izvanredno. Iz navedenog niskoenergetskog standarda i iz Iskaznice potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje vidljivo je da će objekt, imati niže troškove ulaganja i održavanja, te velike godišnje uštede za grijanje i hlađenje. Dnevni prostori okrenuti su na jug i pritom koriste sunčevu energiju, a u projektu je i predinstalacija za solarno grijanje predviđena na zapadnoj krovnoj strani objekta.

Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje